На кафедре можно приобрести учебную и методическую литературу

Лекции по прикладной механике

Посібник містить в собі лекції з прикладної механіки, теми і обсяг яких відповідні навчальним і робочим програмам для немеханічних спеціальностей технічних учбових закладів.

Посібник призначений для студентів (бакалаврів, магістрів) та інженерів широкого профілю.

Цена: 80 руб

Подробнее...

Курс сопротивления материалов

 

Навчальний посібник являє собою коротке викладання навчального матеріалу курсу опору матеріалів, предбаченого навчальними программами для підготовки бакалаврів і магістрів за напрямом підготовки «Інженерна механиіка та машинобудування» та відрізняється від раніше виданих посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України тим, що в нагаданих посібниках крім обов’язкового навчального матеріалу приведена велика кількість додаткових розрахунків більш складних задач, які виникають в інженерній практиці.

Такі більш складні питання розрахунків конструкцій на міцність, стійкість та коливання приведені в виданнях:

1. Шевченко Ф.Л. Механика упругих деформируемых систем. Часть 1. Напряженно-деформируемое состояние стержней. //Учебное пособие - Донецк; ООО «NORD-PRESS», 2005, 288 с.

2. Шевченко Ф.Л. Механика упругих деформируемых систем. Часть 2. Сложное напряженное состояние.//Учебное пособие. – РИА ДонНТУ, 2007, 306 с.

3. Шевченко Ф.Л. Динамика упругих стержневіхсистем.//Учебное пособие: - Донецк. ООО «Лебедь», 1999. -268 с.

4. Шевченко Ф. Л., Царенко С.Н. Задачи по сопротивлению материалов. Изд. четвертое, ТОВ. «Цифрова типографія», 2009, 354 с.

Цена: 50 руб

Подробнее...

Задачи по прикладной механике

Задачі з прикладної механіки: Навчальний посібник /В.І. Русанов, В.Я. Бєланов, Ю.Л. Вітряк, В.Д. Поваляєв, В.М. Савєнков,А.О. Храмов.під редакцією проф. Ф.Л. Шевченко. – Донецьк, 2010 р., -    с

В посібнику наведені задачі з розв’язуваннями за всіма розділами курсу прикладної механіки, що передбачені навчальними і робочими програмами для немашинобудівних спеціальностей багатьох професійних напрямків вищих технічних учбових закладів.

Посібник призначений для студентів (бакалаврів, магістрів), аспірантів та інженерів широкого профілю.

Задач 81. Табл. 13. Іл. 101. Бібліогр. 22 назв.

Цена: 46 руб.

 

Механика упругих деформируемых систем. Часть 2. Сложное напряженное состояние

Механіка пружних деформівних систем. Частина 2. Складний напружений стан: Навчальний посібник. - Донецьк: РВВ ДонНТУ, 2007. - 306 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Гриф. № 1.418-Г-832 30.05.07).

Навчальний посібник містить широке коло питань, передбачених учбовими програмами курсів опору матеріалів вузів для механічних спеціальностей. Крім того в ньому викладено матеріал підвищеної складності, розрахований на факультативне та самостійне вивчення студентами та для використання у разі підготовки магістрів.

Посібник складається з трьох частин: у першій частині розглянуто основні види напружено-деформованого стану стержнів при статичному навантаженні, що відповідає традиційному курсу опору матеріалів; у другій - складний напружено-деформований стан стержньових систем, пластин і оболонок при статичному навантаженні; у третій - динамічний вплив навантаження, коливання пружних стержньових систем і удар.

Може бути використаний також аспірантами, науковими працівниками та викладачами технічних університетів.

Табл. 15. Іл.. 583. Бібліогр. 26 назв.

Цена: 28 руб

 

Подробнее...

Механика упругих деформируемых систем. Часть 1. Напряженно-деформированное состояние стержней

Механіка пружних деформівних систем. Частина 1. Напружено-деформований стан стержнів: Навчальний посібник/ Ф.Л. Шевченко. - Донецьк: ООО „NORD-PRESS”, 2006. – 293 с. – Рос. мовою.

Навчальний посібник містить широке коло питань, передбачених учбовими програмами курсів опору матеріалів вузів для механічних спеціальностей. Крім того в ньому викладено матеріал підвищеної складності, розрахований на факультативне та самостійне вивчення студентами та для використання у разі підготовки магістрів.

Посібник складається з трьох частин: у першій частині розглянуто основні види напружено-деформованого стану стержнів при статичному навантаженні, що відповідає традиційному курсу опору матеріалів; у другій – складний напружено-деформований стан стержньових систем, пластин і оболонок при статичному навантаженні; у третій – динамічний вплив навантаження, коливання пружних стержньових систем і удар.

Може бути використаний також аспірантами, науковими працівниками та викладачами технічних університетів.

Табл. 6. Іл.. 290. Бібліогр. 16 назв.

Цена: 24 руб

 

Подробнее...

Задачі з опору матеріалів

У посібнику наводиться широкий набір і розв’язання задач за всіма розділами курсу опору матеріалів, що передбачені навчальними і робочими програмами для підготовки спеціалістів за напрямом «Інженерна механіка».

Посібник призначений для студентів, магістрантів, аспірантів та інженерних працівників широкого профілю.

Задач 300. Табл. 20. Іл. 417. Бібліогр. 14 назв.

Цена: 28 руб.

 

Подробнее...