Задачі з опору матеріалів

У посібнику наводиться широкий набір і розв’язання задач за всіма розділами курсу опору матеріалів, що передбачені навчальними і робочими програмами для підготовки спеціалістів за напрямом «Інженерна механіка».

Посібник призначений для студентів, магістрантів, аспірантів та інженерних працівників широкого профілю.

Задач 300. Табл. 20. Іл. 417. Бібліогр. 14 назв.

Цена: 28 руб.

 

Навчальний посібник є узагальненням багаторічного досвіду роботи кафедри опору матеріалів Донецького національного технічного університету. Він охоплює всі основні розділи курсу «Опір матеріалів», передбачені навчальними і робочими програмами. Теоретичне викладання, виведення розрахункових залежностей і їх доведення, розроблені на кафедрі, викладені в роботах Ф.Л. Шевченка «Механика упругих деформируемых систем, части 1, 2, 3», «Динамика упругих стержневых систем», «Будівельна механіка» та ін. В цих навчальних посібниках наведено багато прикладів розв’язання задач підвищеної складності, призначених для студентів, що поширюють і поглиблюють свої знання з розрахунків елементів конструкцій на міцність, жорсткість і стійкість, а також для аспірантів і наукових працівників.

Навчальний посібник містить задачі, що відповідають курсу опору матеріалів за напрямом «Інженерна механіка». Посібник є необхідним ілюстративним матеріалом для засвоєння теорії та практики розрахунків конструкцій та деталей машин. Представлено широке коло задач, раніше не висвітлених в навчальній літературі. До них можна віднести: обчислення переміщень у стержньових системах при розтязі-стиску та при згині; застосування формули Мора і правила Верещагіна для отримання зігнутої осі балок і рам; використання дельта-функцій Дірака для обчислення переміщень при згині; широкий набір статично невизначних рам із різними опорами та шарнірними сполученнями окремих частин.

Особлива увага приділяється динаміці стержньових систем при власних і вимушених коливаннях, динаміці систем із розподіленими параметрами, урахуванню гармонічних і ударних навантажень. Тут вперше представлений спрощений спосіб динамічного розрахунку систем із розподіленими параметрами, який заснований на відомих частотах основного тону коливань однопрольотних балок.

Представлена робота є третім виданням навчального посібника «Задачи по сопротивлению материалов» авторів кафедри опору матеріалів ДонНТУ Шевченка Ф.Л., Толкачєва О.Ф., Нижніка О.В. 2000 та 2004 р.

Видання виправлено та доповнено новими матеріалами розділу 10 «Коливання пружних систем». Приведена загальна теорія коливань систем із розподіленими параметрами при наявності розподілених та зосереджених мас систем ступінчасто-змінного перерізу, коли власні функції ортогональні з вагою. Показано знаходження вагових функцій та квадрата норми для поздовжніх, крутильних та поперечних коливань.

Розділ 11 доповнений спрощеним розрахунком стержньових систем на власні та вимушені коливання за схемою невагомих стержнів із зосередженою зведеною масою та надана оцінка похибок такого спрощеного рішення.

Активну участь у підготовці посібника до третього видання прийняв канд. техн. наук Царенко С.М.